Drinking tap water in Córdoba

Córdoba'da musluk suyu içmek

Córdoba belediyesi, Endülüs'ün iç kesimlerinde yer alır ve büyük ölçüde yerel tüketim için su kaynağı olarak hizmet veren Guadalquivir Nehri havzasının eteklerinde bulunmasıyla tanınır.

Córdoba, Emacsa'daki belediye su yönetimi şirketi, bu belediyenin tüm nüfusuna su sağlıyor ve Kapsamlı Su Döngüsünün tamamlanmasından sorumlu. Bu tedarik sayesinde Yöredeki Córdoba'da musluk suyunu içmek mümkün.

Córdoba'daki musluk suyu içilebilir ve belediye su yönetimi biriminin, kalite ve çevre standartlarına ilişkin ISO sertifikalarını belgeleyen çeşitli kalite düzenlemelerine uyumu sayesinde hem evde hem de konaklama işletmelerinde tüketilebilir.

Belediye meclisi proaktif davrandı ve şu anda yerel su rezervuarlarının kapasiteleri genişletildiğinden ve toplama noktaları artırıldığından, potansiyel kuraklık ve yağış eksikliği mevsimleri öngörülerek su herhangi bir sınırlama olmaksızın tüketilebiliyor.

Ancak bu artışın, küresel sıcaklık artışının getirdiği zorluklarla ve bunun bölgede içme suyu temini için gerektirdiği yeni ihtiyaçlarla yüzleşmesi gerekiyor.

Córdoba'nın suyu içilebilir mi?

Córdoba'daki musluk suyu, çevresel ve ekolojik kaynaklardan kaynaklanan toksisiteye ilişkin son araştırmalara rağmen hâlâ içilebilir durumda. Tedarik ağı, gerekirse filtre kullanımı konusunda halkın bilgilendirilmesi ve yerel yönetimin içme suyu kalite standartlarındaki eksiklikleri gidermek için gerekli önlemleri almasıyla belediyeye içme suyu sağlamaya devam ediyor.

Córdoba'da suyun sertliği nedir?

Córdoba'daki musluk suyunda yüksek konsantrasyonda mineral tuzları bulunur; bu nedenle, sağlık nedenleriyle zayıf mineralli suya ihtiyaç duyulursa bu gerçeğe dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, su yumuşatıcıları ve su saflığını artıran diğer filtreler kullanılarak bu yönlerin nötrleştirilmesiyle hem sudaki kalsiyum konsantrasyonu hem de tadı iyileştirilebilir.

Córdoba'nın içilebilir suyu nereden geliyor?

Córdoba'nın içilebilir suyu, bulunduğu doğal ortamdan, özellikle de bölgeden geçen Xanaes ve Suquía nehirlerinin hidrolojik havzalarından gelir.

Bu havzalar belediyenin ana tatlı su kaynağıdır. Toplama ve taşıma yoluyla, bu nehirlerden gelen su, en yakın rezervuarlara kaynak sağlamak, arıtmak ve yerel içme suyu şebekesi için depolamak üzere toplanabilir. Tedavi, Córdoba'daki musluk suyunun içilebilir olmasını sağlamak için patojenleri, mikropları ve diğer toksik unsurları ortadan kaldırır.

Bloga dön