It is good to drink water from a river

Irmaktan su içmek güzeldir

Nehir suyunun içilmesi belirli durumlarda, özellikle doğal ortamlarda veya içme suyuna erişimin olmadığı bazı acil durumlarda yaygın bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Ancak nehir suyunu tüketmenin beraberinde bazı riskler taşıyabileceği dikkate alınmalıdır.

Nehirlerde dolaşan su genellikle bakteri, parazit ve virüs gibi insanlarda bir dizi hastalığa neden olabilecek çeşitli mikroorganizmalar içerir. Bu mikroorganizmaların kökeni çok çeşitlidir; atık sulardan, sudaki kimyasal kirleticilerden veya hayvan atıklarından gelebilirler.

 

Nehir suyunu içip içemeyeceğimi nasıl bileceğim?

Nehir suyunu içip içemeyeceğinizi belirlerken çeşitli faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi gerçekleştirmek için izlenecek en yaygın yönergelerden bazıları şunlardır:

  • Su kaynağını araştırın: Söz konusu nehirde geçmişte herhangi bir kirlilik sorunu olup olmadığı, yakınlarda suyun kalitesini etkileyebilecek endüstriyel veya tarımsal faaliyetler olup olmadığı konusunda bilgi aramak gerekir.
  • Suyun görünümünü gözlemleyin: İnsan tüketimine uygun su genellikle berraktır ve gözle görülür tortular içermez. Suyun rengi bulanıksa, asılı parçacıklar içeriyorsa veya kirli görünüyorsa.
  • Çevreyi dikkate alın: Nehre en yakın alanın incelenmesi gerekir. Açık kirlenme belirtileri varsa suyun kirlenmiş olması ve tüketime uygun olmaması kuvvetle muhtemeldir.
  • Testlerin yapılması: Su test kitlerine veya laboratuvar hizmetlerine erişiminiz varsa bakteri, parazit, ağır metal veya diğer kimyasal kirleticilerin bulunup bulunmadığını bilmenizi sağlayacak testler yapmanız önerilir.
  • Kaynatın, arındırın, filtreleyin: Suyunuzun kalitesinden şüphe duyuyorsanız ancak içmeniz gerekiyorsa birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Suda bulunan olası mikroorganizmaları yok etmek için suyu en az bir dakika kaynatabilirsiniz. Bakteri ve parazitleri yok eden su filtreleri, filtreli şişeler ve benzerlerini de kullanabilirsiniz.

 

Nehir suyu içmenin sonuçları

Nehir suyunun önlem alınmadan içilmesi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Olası sonuçlardan bazıları şunlardır:

  • Mide-bağırsak hastalıkları: Suyun bakteri, parazit veya virüs içerdiği durumlarda ishal, kusma, mide krampları gibi hastalıklara neden olabilir.
  • Bakteriyel enfeksiyonlar: Escherichia coli gibi bazı bakteriler suda bulunduklarında mide-bağırsak sisteminde ciddi enfeksiyonlara neden olarak ateş, kanlı ishal ve karın ağrısı gibi semptomlara neden olabilir.
  • Su kaynaklı hastalıklar: Su, giardiasis, tifo ateşi veya cryptosporidiosis gibi hastalıklara neden olan mikroorganizmaları içerebilir.
  • Kimyasal kirleticiler: Bazı nehirler pestisitler, herbisitler, ağır metaller veya endüstriyel kimyasallar gibi sağlığa zararlı etkileri olabilecek kimyasal kirleticilere maruz kalır. Bu kirletici maddelerin uzun süre yutulması sinir sisteminde, karaciğerde veya böbreklerde sorunlara neden olabilir.
  • Diğer sorunlar: Sürekli olarak kirli su içersek kanser, kalp-damar hastalıkları ve gelişimsel bozukluklar gibi kronik hastalıklara yakalanma riski daha yüksek olur.
Bloga dön